26/09/2016

EcoSport 2013

Xe Ford EcoSport 2013 không quá "cao" nhưng với khả năng lội nước lên tới 550mm thì các xe khác phải ngước nhìn