Vị trí ngồi An Toàn nhất trên xe Ôtô

  07/05/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................
Lái xe.........................Bảo vệ/Phiên dịch
 
Chủ............................Khách
 
........................................................................
 
Lái xe.........................Bảo vệ/Phiên dịch
 
Chủ..........Khách........Phu nhân
 
........................................................................
Lái xe.........................Bảo vệ
Phiên dịch 
Chủ............................Khách
........................................................................   
 

Bình luận

Các tin khác