Ý nghĩa tâm linh của chuỗi hạt đeo tay

  29/10/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số hạt rơi vào chữ Bệnh thì không tốt và rơi vào chữ Tử báo hiệu những việc chẳng lành.

Bình luận

Các tin khác