LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI tại Việt Nam

  09/09/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn
Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải trong lắp ráp, nhập khẩu ô-tô ✓ http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/32458502-thuc-hien-lo-trinh-ap-dung-tieu-chuan-khi-thai-trong-lap-rap-nhap-khau-o-to.html ✓ 
Thủ tướng yêu cầu giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ✓ http://www.mt.gov.vn/atgt/tin-tuc/47373/thu-tuong-yeu-cau-giu-nguyen-lo-trinh-ap-dung-tieu-chuan-khi-thai.aspx ✓ 
Ôtô chạy diesel phải tuân thủ chuẩn khí thải Euro 4 từ 2018 ✓ https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/oto-chay-diesel-phai-tuan-thu-chuan-khi-thai-euro-4-tu-2018-3562743.html ✓ 
Lộ trình áp tiêu chuẩn khí thải EURO4: Vẫn có hiệu lực từ 1/1/2017 ✓ http://www.baomoi.com/lo-trinh-ap-tieu-chuan-khi-thai-euro4-van-co-hieu-luc-tu-1-1-2017/c/21745704.epi
Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của xe ôtô, xe máy tới năm 2022 ✓ http://ngocford.com/tin-tuc/lo-trinh-ap-dung-tieu-chuan-khi-thai-cua-xe-oto-xe-may-toi-nam-2022 ✓  
Tiêu chuẩn khí thải EURO ✓ http://ngocford.com/tu-van-xe/tieu-chuan-khi-thai-euro ✓  

Bình luận

Các tin khác